Film Değerlendirme


NONNDT RT2 FİLM DEĞERLENDİRME (FAW/FAC) PROGRAMI (Başvur)

 

 

Kapsam ve Amaç

FAW Eğitimi Konular

FAC Eğitimi Konular

Program süresi

Katılım şartlarıKapsam ve Amaç:

 

Endüstride imalat ve üretim (örneğin kaynaklı imalat ve döküm) konusunda tecrübe sahibi olan ancak kendisi bizzat radyografik muayene yapmayan personele film değerlendirme yeterlilik ve yetkisinin sağlanması EN 473’e göre RT2 Film Değerlendirme (FAW/FAC) Sertifikalandırma Programı düzenlenmektedir.

 

NONNDT FAW Eğitimi Konular (Kaynak Dikişleri Filmlerinin Değerlendirilmesi):

 

 • Kaynak dikişleri ve kaynak dikişi hataları
 • Kaynaklı birleşmelerde kalite seviyesi ile ilgili talepler
 • Kaynak dikişi filmlerinde kaynak hataları
 • Görüntü kalitesinin etkisi
 • Görüntü çözünürlüğü ve çarpılma
 • Çekim tekniklerinin kontrolü
 • Kaynaklı birleşme filmlerinin değerlendirme teknikleri
 • Kural ve standartlara göre değerlendirme

 

NONNDT FAC Eğitimi Konular (Dökümler için Film Değerlendirme):

 

 • Döküm parçaları ve döküm hataları
 • Dökümlerde kalite seviyesi ile ilgili talepler
 • Döküm filmlerindeki döküm hataları
 • Görüntü kalitesinin etkisi
 • Görüntü çözünürlüğü ve çarpılma
 • Çekim tekniklerinin kontrolü
 • Döküm filmlerinin değerlendirme teknikleri
 • Kural ve standartlara göre değerlendirme

 

Program süresi:

 

 • FAW (Kaynak dikişleri) eğitim süresi: 40 saat (5 gün) 
 • FAC ( Dökümler) eğitim süresi: 40 saat (5 gün) 

 

Katılım şartları:

 

 • RT1 eğitiminin alınmış olması (Akredite belgelendirme kuruluşunun yetkili eğitim merkezinden) ve RT1 pratik sınavından başarılı olunmuş olması.
 • En az 6 ay film değerlendirme tecrübesi.

 

Sıvı penetrant muayenesi tüm katı malzemelere uygulanabilir. Bu metotla yüzey çatlakları, birleşme hataları, katlanmalar ve yüzey gözenekleri tespit edilebilir. Programlarda penetrant muayenenin uygulanması, muayene aşamaları, penetrant ürünler, ürün sistemlerinin ve yöntemin kontrolü öğretilmektedir. Programda belirtilerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, muayene standardı EN 571-1 ve endüstri sektörü için önemli olan güncel standart ve kurallar yer almaktadır.

 

Başlığa dön