MANAGEMENT ANNOUNCEMENT

                                                                     YÖNETİMİN BEYANI

NONNDT is training and examination center of SECTOR CERT in Turkey.

Herewith the management gives the statement as follows;

 

NONNDT, SECTOR CERT'in Türkiye'deki eğitim ve sınav merkezidir.

Burada yönetim şu açıklamayı yapmaktadır;

 

  • All activities and services will be performed  by NONNDT acc. to laws, national and international directives, regulations and standards and client’s requirements and needs.

 

  • Tüm faaliyetler ve hizmetler NONNDT acc tarafından yasalara, ulusal ve uluslararası direktiflere, yönetmeliklere ve standartlara ve müşterinin talep ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilecektir.

 

  • NONNDT management and personel, including trainers, course managers, examiners, examiner assistants and helpers can’t be influenced in performing their activities and taking the decisions for NONNDT by anybody or by any company in any way.

 

  • NONNDT Eğitmenleri, kurs yöneticileri, sınav görevlileri, sınav asistanları ve yardımcıları dahil olmak üzere yönetimi ve personeli, NONNDT faaliyetlerini yerine getirmede ve karar vermede hiç kimse veya herhangi bir şirket tarafından hiçbir şekilde etkilenemez.

 

  • All activities and services by NONNDT are fullfilled with respect to impartiality, integrity and confidentiality in accordance to related standards and customer requirements. NONNDT is fully committed to the principles of impartiality, integrity and confidentiality.

 

  • NONNDT'nin tüm faaliyetleri ve hizmetleri, ilgili standartlar ve müşteri gereksinimlerine uygun olarak tarafsızlık, bütünlük ve gizlilik çerçevesinde yerine getirilir. NONNDT, tarafsızlık, bütünlük ve gizlilik ilkelerine tamamen bağlıdır.

 

  • Any conflict of interest will be considered for each training and qualification examination in respect to participants or candidates. Each member of NONNDT incl. trainers, course managers examiners, examiner assistants and helpers are obliged to notify any circumstance or condition which can cause a conflict of interest to NONNDT management.
  • Her bir eğitim ve yeterlilik sınavı için katılımcılar veya adaylarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması dikkate alınacaktır. NONNDT'nin her üyesi dahil. eğitmenler, kurs yöneticileri, sınav görevlileri, sınav asistanları ve yardımcıları, çıkar çatışmasına neden olabilecek her türlü durum veya durumu NONNDT yönetimine bildirmekle yükümlüdür
  • All client data is kept confidential.

 

  • Tüm müşteri verileri gizli tutulur.

 

 

Neslihan MAHMUTYAZICIOĞLU

General Manager

Genel Müdür

 

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE