UT1-ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 1 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Bu kursta katılımcılara esas olarak ultrasonik muayenenin temel bilgileri verilmekte ve döküm,
dövme ve kaynak dikişlerinde muayeneyi yapabilme becerisi kazandırılmaktadır. Ultrasonik
muayene sisteminin doğru bir şekilde kalibrasyonu, yansıtıcıların tanımlanması ve konumlarının
bulunması öğretilmektedir. Yoğun bir şekilde direkt temasla normal ve açılı propla muayene gibi
esas muayene teknikleri üzerinde çalışılmakta, daldırma tekniği hakkında bilgi verilmektedir.
Öğrenilen bilgiler pratik uygulamalarla derinleştirilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 1 Eğitimi kapsamı:

Ultrasonik muayenenin temel prensipleri
Propların yapısı, ses alanı ve cihaz tekniği
Standart kalibrasyon bloklarıyla cihazların ayarlanması-kalibrasyonu
Normal proplarla çalışma prensipleri
Hadde ve dövme parçaların ultrasonik muayenesi
Döküm parçaların ultrasonik muayenesi
Açılı propla eğik tarama prensipleri
Boru bağlantılarında, ekipman ve tanklardaki kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi
Boru üretiminde boruların ultrasonik muayenesi

Eğitim süresi

UT1 eğitimi: 64 saat
UT1 Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

En az lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış operatör personel UT1 eğitimine
katılabilirler. Katılımcı vasıflandırma sınavına girmeden önce en az 7 iş günü mesleki tecrübeye
(UT) sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2024 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE