UT2- ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 2 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Seviye 2 eğitiminde katılımcıların ultrasonik muayene bilgileri derinleştirilmektedir. DAC gibi
direkt değerlendirme teknikleri, DGS metodu, bulguların kaydı ve sonuçların değerlendirilme si
öğretilmektedir. Muayene sonuçlarını ve muayene edilebilirliği etkileyen parametreler
incelenmektedir. Muayene standartları, endüstri sektörleri ile ilgili ürün standartlarının
kullanımına geniş bir şekilde yer verilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 2 Eğitim kapsamı:

 • Sesin yayılma kuralı
 • Mesafe ve duyarlılık kalbirasyonu
 • Ultrasonik muayene sisteminin kontrolü ve gözetimi
 • Malzemenin ultrasonik muayeneye etkisi
 • Parça geometrisinin ultrasonik muayeneye etkisi
 • Ultrasonik muayene bulgularının değerlendirilmesi
 • Malzeme ve hata bilgisi-Dökümler
 • Döküm parçaların ultrasonik muayene teknikleri ve döküm parçalar için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Dövme parçalar
 • Dövme parçaların ultrasonik muayene teknikleri ve dövme parçalar için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Hadde mamuller
 • Hadde mamullerin ultrasonik muayene teknikleri ve hadde mamuller için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Kaynak dikişleri
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayene teknikleri ve kaynak dikişleri için standartlar
 • Boru üretimi, hatalar ve boru üretiminde ultrasonik muayene
 • Boruların ultrasonik muayene teknikleri ve ilgili standartlar

Eğitim süresi

UT2 eğitimi: 80 saat
UT2 Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

En az lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış ve en az 19 gün mesleki (UT) tecrübeye
sahip personel UT2 sınavına katılabilir. UT1 eğitimi almış ancak UT1 vasıflandırma sınavına
girmeden UT2 eğitimine katılan personel için toplam 26 iş günü meslek tecrübesi aranmaktadır.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2024 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE