Girdap Akımlarıyla Muayene

NONNDT GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ SEVİYE 1

Kapsam ve amaç

Bu endüktif metot ile iletken malzemedeki yüzey ve yüzey altı süreksizlikleri dinamik muayenelerle hızlı bir şekilde tespit edilmektedir.  Eğitimlerde manyetik indüksiyon, alternatif akım tekniği, empedans düzlemli gösterimler gibi temel bilgilere ağırlık verilmektedir. Üniversal ve özel cihazlarla pratik çalışmalar yapılmaktadır. Basınçlı ekipman imalatında, boru üretiminde ve havacılık endüstrisindeki uygulamalara yer verilmektedir.   Tüm sektörlerden gelen katılımcıları ilgilendiren malzeme karışım/malzeme ayırma testleri öğretilmektedir.

Girdap Akımları ile Muayene Seviye 1 Konular:

 • Girdap akımları muayenesi fiziksel temel prensipleri-I
  Girdap akımlarının özellikleri
  Cihazların yapısı ve fonksiyonları
  Girdap akımları propları-I
  Ayırma testleri, boyut ve kaplama kalınlığı ölçümleri
  Boruların, çubukların ve tellerin girdap akımı muayenesi
  Temas proplarıyla hata muayenesi 
  Boru demetlerinin muayenesi

Program süresi

ET1 Eğitimi: 40 saat

Katılım şartları:

Programa boru üretiminde, ray üretiminde, çubuk-tel üretiminde, otomotiv sanayinde, TM kaynaklı imalatta çalışan, tahribatsız muayene hizmet firmalarında imalat ve periyodik kontrolleri yapan ortaokul, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve diğer meslek personeli katılabilmektedir. Katılımcı vasıflandırma sınavına girmeden en az 2 hafta meslek tecrübesi olduğunu kanıtlamalıdır.

NONNDT GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ SEVİYE 2 PROGRAMI

 Kapsam ve amaç

Seviye 2 eğitimi girdap akımları muayene parametrelerinin seçimi, basınçlı ekipman, boru üretimi ve havacılık endüstrisi sektörlerinde bulguların değerlendirilmesi konularında yoğunlaşmaktadır.  Cihaz ve teçhizatın ilgili EN standartları çerçevesinde ayarlanması ve kalibrasyonu öğretilmektedir.  Frekans karışımları-çoklu frekans ile muayene, ferromanyetik malzemelerin kaçak akı yöntemiyle muayenesi, geçirgenliğin bastırılmasıyla girdap akımları muayenesi ele alınmaktadır.

Girdap Akımları Seviye 2 Konular:

 • Girdap akımları ile muayene fiziksel temel prensipleri-II
 • Empedans düzlemli gösterim yöntemleri
 • Girdap akımları propları-II
 • Cihaz teknolojisi
 • Değerlendirme teknikleri
 • Ayıklama ve karışmış malzemeleri ayırma testleri
 • Boruların, çubukların ve tellerin girdap akımlarıyla muayenesi
 • Kızdırıcı ve ısı değiştirici borularının girdap akımları ile muayenesi

Program süresi

ET2 Eğitimi: 40 saat

Katılım ile ilgili koşullar:

Programa boru üretiminde, ray üretiminde, çubuk-tel üretiminde, otomotiv sanayinde, TM kaynaklı imalatta çalışan, tahribatsız muayene hizmet firmalarında imalat ve periyodik kontrolleri yapan, gözeten en az lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitime ve en az 3 ay meslek (ET) tecrübesine sahip personel ET2 programına katılabilirler. ET1 eğitimi almış ancak ET1 vasıflandırma sınavına girmeden ET2 eğitimine katılan personel için ET2 vasıflandırma sınavı öncesinde ayrıca 4 hafta meslek tecrübesi aranmaktadır.

NONNDT GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ SEVİYE 3 PROGRAMI 

Kapsam ve amaç

Seviye 3 kursunda katılımcıların standart teknikler ve üretim hattında yapılan otomatik girdap akımları muayeneleri konusundaki bilgileri derinleştirilmekte, yeni ve özel teknikler öğretilmektedir. Muayenelerin planlanması, ilgili ürün standartları çerçevesinde bulguların değerlendirilmesi ve karar verilmesi konuları işlenmektedir. Muayene prosedürü hazırlanması öğretilmektedir.

Girdap Akımları ile Muayene Seviye 3 Konular

 • Girdap akımları muayenesinin temel prensipleri
 • Standart girdap akımları muayene teknikleri
 • Cihaz teknolojisi
 • Girdap akımları propları
 • Girdap akımı muayene sistemlerinin kontrolü
 • Özel uygulamalar ve teknikler
 • Boruların, çubukların ve tellerin girdap akımları ile muayenesi
 • Atom santrali komponentlerinin girdap akımları ile muayenesi
 • Temas proplarıyla girdap akımları muayenesi
 • Prosedür hazırlanması ve muayene planı

Program süresi

ET2 Eğitimi: 40 saat

 

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış ET2 sertifikasına sahip personel ET3 programına katılabilir. Bu personelin Basic (Temel) Eğitimi almış olması ve vasıflandırma sınavında başarılı olmuş olması gerekir.

ET2 sertifikasına sahip olmayanların ayrıca ET2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE