Görsel Muayene

NONNDT GÖRSEL MUAYENE SEVİYE 1 VE 2 PROGRAMI

Kapsam ve amaç:

İlgili ürün standartlarında da belirtildiği gibi Görsel Muayene diğer tahribatsız muayene yöntemleri uygulanmadan önce yapılması gereken bir muayenedir. Görsel Muayene; döküm, dövme, hadde ürün ve kaynaklı imalatta, boru üretiminde imalatın ve üretimin tüm aşamalarında direkt gözle ve/veya yardımcı araç ve gereçle yapılarak kusurun anında tespitini, prosesin baştan sona izlenmesini, diğer tahribatsız yöntemleri uygulamadan önce ürün ve imalat kalitesi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Bu şekilde zaman, iş gücü ve ürün kayıpları önlenir, kusurların anında ve zamanında giderilmesi mümkün olur.

Program seviye 1+2 şeklinde kombine uygulanmaktadır.

Seviye 1 kısmında katılımcı optik ışımanın ne olduğunu ve şekil sapmalarının tespitinde ve yüzey hatalarının kontrolündeki önemini,  görsel muayene çalışma tekniklerini (direkt-endirekt, genel ve detaylı muayene), ölçüm aletleri ve endoskopların özelliklerini ve uygulamadaki kullanımını;

Seviye 2 kısmında hata tiplerini ve standartlara boru, döküm ve dövme üretiminde, kaynaklı imalattaki değerlendirme tekniklerini ve standartlar çerçevesinde değerlendirme yapabilmeyi öğrenmektedir.

 VT1/2 Görsel Muayene Eğitimi Konular:

 • Görsel muayenenin temel fiziksel prensipleri-I
 • Görsel muayene çalışma teknikleri
 • Direkt görsel muayene için aydınlatma
 • Görsel muayene için cihaz ve yardımcı araç-gereç
 • Hata bilgisi I- Üretim kaynaklı süreksizlikler
 • Direkt görsel muayene uygulamaları
 • Görsel muayenenin temel fiziksel prensipleri-II
 • Görsel muayene detayın belirlenmesi
 • İç kısımdan inceleme cihazları-Endoskoplar
 • Endirekt görsel muayene sistemlerinin kontrolü
 • Değerlendirme
 • Hata bilgisi II- İşletme (işletme sırasında) kaynaklı süreksizlikler

Program süresi 

VT1/2 eğitimi toplam 40 saattir.

Katılım şartları:

Boru, dökme, dövme üretiminde, otomotiv sanayinde, kaynaklı imalat kontrol ve gözetiminde çalışan operatör ve değerlendirme personelleri bu programa katılabilirler.

NONNDT GÖRSEL MUAYENE SEVİYE 3 PROGRAMI

Kapsam ve amaç:

Bu eğitim parça yüzeyleri ile ilgili kalite sapmalarının değerlendirilmesi konusundaki bilgiler derinleştirilmektedir.  Büyüteç,  mikroskop, endoskop gibi optik araç ve gereçlerin özellikleri kullanımları ve bu araç ve gereçlerin ilgili standartlar çerçevesinde kontrolü hakkında detay bilgiler verilmektedir. Görsel muayene prosedürü hazırlanması ve görsel muayene planı öğretilmektedir.

Görsel Muayene Seviye 3 Eğitimi Konular:

 • Görsel muayenenin fiziksel temel prensipleri
 • Standart görsel muayene teknikleri
 • Görsel muayenede detayın tanınması
 • Görsel muayene cihazları ve yardımcı optik araç ve gereçler
 • Görsel muayenede değerlendirme teknikleri
 • Görsel muayene sistemlerinin gözetimi ve kontrolü
 • Görsel muayene uygulama teknikleri ve özel optik yöntemler
 • Görsel muayene için EN Standartları
 • Görsel muayene prosedürünün hazırlanması – Görsel muayene planı

Program süresi

VT2 sertifikasına sahip katılımcılar için VT3 eğitim süresi 32 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış VT2 sertifikasına sahip personel VT3 programına katılabilir. Bu personelin Basic (Temel) Eğitimi almış olması ve vasıflandırma sınavında başarılı olmuş olması gerekir.

VT2 sertifikasına sahip olmayanların VT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

 

 

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE