Penetrant Muayenesi

NONNDT SIVI PENETRANTLA MUAYENE SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 PROGRAMI:

Kapsam ve amaç:

 Sıvı penetrant muayenesi tüm katı malzemelere uygulanabilir. Bu metotla yüzey çatlakları, birleşme hataları, katlanmalar ve yüzey gözenekleri tespit edilebilir. Programlarda penetrant muayenenin uygulanması, muayene aşamaları, penetrant ürünler, ürün sistemlerinin ve yöntemin kontrolü öğretilmektedir. Programda belirtilerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, muayene standardı EN 571-1 ve endüstri sektörü için önemli olan güncel standart ve kurallar yer almaktadır.

Sıvı Penetrantla Muayene Seviye 1 Konular:

 • Sıvı penetrantla muayene temel prensipleri-I
 • Muayene yüzeyinin hazırlanması ve temizlenmesi
 • Penetrant ürünler ve nüfuz etme
 • Ara temizlik ve kurutmaGeliştirici ürünler ve geliştirme
 • İnceleme, kayıt ve rapor hazırlama  

Sıvı Penetrantla Muayene Seviye 2 Konular:

 • Sıvı penetrantla muayene temel prensipleri-II
 • Penetrant ürün sistemleri ve muayene teçhizatı
 • Penetrant ürün sistemlerinin kontrolü
 • Penetrant muayenesinde belirtilerin değerlendirilmesi
 • Penetrant muayenesi ile ilgili standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi

Program süresi

PT1 Eğitimi: 16 saat

PT2 Eğitimi: 24 saat

Bu eğitim kombine olarak P1+PT2 şeklinde direkt PT2 vasıflandırma sınavı yapılacak şekilde düzenlenebilmektedir.

PT1+PT2 Eğitimi: 40 saat  (Tüm katılımcıların mühendis olması durumunda toplam eğitim süresi 16 saat kısaltılmaktadır.)

Katılım şartları:

Programa, boru, dökme, dövme üretiminde, otomotiv sanayinde, kaynaklı imalatta sıvı penetrant muayenesinde çalışan ortaokul, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve diğer meslek personeli katılabilmektedir

NONNDT SIVI PENETRANTLA MUAYENE SEVİYE 3 PROGRAMI

Kapsam ve amaç:

Bu kursta muayene metodu ve muayene teknikleriyle ilgili temel bilgiler, doğru tekniklerin seçimi ve değerlendirme konuları derinleştirilmektedir. Standart şartlar dışındaki özel uygulamalar ve teknikler öğretilmektedir. EN standartları ve bu standartlar çerçevesindeki değerlendirme ve karar verme yöntemleri geniş bir şekilde ele alınmaktadır.   

Sıvı Penetrantla Muayene Seviye 3 Konular:

 • Sıvı penetrantla muayene fiziksel temel bilgileri
 • Standart sıvı penetrant muayene prensipleri
 • Muayene tekniklerinin seçimi, muayene tesisleri, penetrant muayenesi için gerekli teçhizat
 • Penetrant ürünlerin kimyasal bileşimi, özellikleri, kontrolü
 • Penetrant belirtilerinin değerlendirilmesi
 • Belirtilerin tespit edilebilirliği,  kontrol blokları, kullanıcı kontrolleri
 • Özel teknikler ve metal dışı ürünlerin kontrolü
 • Penetrant muayenesi için EN standartları
 • Muayene prosedürünün hazırlanması ve muayene planı

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış PT2 sertifikasına sahip personel PT3 programına katılabilir. Bu personelin Basic (Temel) Eğitimi almış olması ve vasıflandırma sınavında başarılı olmuş olması gerekir.

PT2 sertifikasına sahip olmayanların ayrıca PT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE