Radyografik Muayene

NONNDT RADYOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 1 PROGRAMI  

Kapsam ve amaç

Enerji açısından zengin X ve Gama ışınları kullanılarak yapılan radyografik muayene ile farklı malzemelerden üretilmiş parçaların tüm kesiti-hacmı içersindeki süreksizlikler ve hatalı bölgeler tespit edilebilir. RT1 eğitimlerde malzemeye bağlı şartlar ve farklılıklar, film ve ekranların seçimi, çekim yapılması, görüntü kalitesinin penetrametrelerle belirlenmesi ve optimum test sonuçlarına ulaşılması öğretilmektedir.

Radyografik Muayene Seviye 1 Konular:

 • Radyografik Muayene temel fiziksel prensipler
 • X ve Gama ışınlarının üretimi
 • Işının zayıflaması ve enerji seçimi  
 • Film ve ekranlar  
 • Geometrik çekim düzenlemeleri
 • Film banyosu ve filmlerin incelenmesi
 • Görüntü kalite faktörleri ve görüntü kalitesinin belirlenmesi
 • Malzeme bilgisi ve malzemeye uygun çekim teknikleri

Program süresi

RT1 eğitim süresi 72 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Ortaokul, lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış operatör personel RT1 programına katılabilirler.

NONNDT RADYOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 2 PROGRAMI  

Kapsam ve amaç

Bu programda katılımcının radyografik muayene bilgileri derinleştirilmektedir. Pratik çalışmalarla ilgili olarak yapısal faktörler, görüntü kalitesi ve muayene duyarlılığı, muayene planı, film değerlendirme, muayene talimatı hazırlanması, muayene sonuçlarının kontrolü öğretilmektedir. Ürünlerle, endüstri sektörü ile ilgili kural ve standartlar incelenmektedir.

Radyografik Muayene Seviye 2 Konular:

 • Malzeme- ve ışınım kontrastı
 • Film sistemleri ve film kontrastı  
 • Detayın tanınması ve görüntü kalitesinin belirlenmesi
 • Değerlendirilebilir bölge, çarpılma ve malzeme kalınlık aralığı
 • Özel ışınım kaynakları, özel çekim teknikleri
 • Filmlerin değerlendirilmesi
 • Döküm ve döküm hataları
 • Döküm filmlerinin değerlendirilmesi
 • Kaynak dikişi ve kaynak dikişi hataları
 • Kaynak dikişi filmlerinin değerlendirilmesi
 • Dijital radyografi

Program süresi

RT2 eğitim süresi 80 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

En az ortaokul, lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış operatör personel RT2 programına katılabilirler.

RT1 ve RT2 pratik uygulamaları TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Yönetmelik ve Tüzüklerine göre lisans ve kullanım iznine sahip radyasyon güvenliği sorumlusu gözetiminde taşeronlarımızla işbirliği içersinde ve/veya programın tamamı aynı şartlara sahip firma tesislerinde SECTOR Cert kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

NONNDT RADYOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 3 PROGRAMI

Kapsam ve amaç:

Eğitim, katılımcıların radyografik muayene konusundaki bilgilerini derinleştirmeye yöneliktir.
Standart teknikler, cihaz ve görüntü kalitesi kontrolleri, çeşitli özel teknikler kapsamlı işlenmektedir. Kaynak dikişleri, döküm parçalar ve kaynaklı borularla ilgili kural ve standartların kapsamları detaylı olarak incelenmektedir. Prosedür hazırlanması öğretilmektedir.

Radyografik Muayene Seviye 3 Konular:

 • Fiziksel temel bilgiler
 • Standart radyografik muayene teknikleri
 • Teknik ışınım kaynakları
 • Dijital radyografi teknikleri
 • Filmlerin değerlendirilmesi
 • Cihaz- ve görüntü kalitesi kontrolü
 • Özel teknikler
 • Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi için standartlar
 • Döküm parçaların radyografik muayenesi için standartlar
 • Boruların radyografik muayenesi için standartlar
 • Prosedür hazırlanması

Program süresi

RT2 sertifikasına sahip katılımcılar için RT3 eğitim süresi 40 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış RT2 sertifikasına sahip personel RT3 programına katılabilir.

 

 

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2017 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE