Ultrasonik Muayene

NONNDT ULTRASONİK MUAYENE EĞİTİMİ SEVİYE 1 PROGRAMI

Kapsam ve amaç:

Bu kursta katılımcılara esas olarak ultrasonik muayenenin temel bilgileri verilmekte ve döküm, dövme ve kaynak dikişlerinde muayeneyi yapabilme becerisi kazandırılmaktadır. Ultrasonik muayene sisteminin doğru bir şekilde kalibrasyonu, yansıtıcıların tanımlanması ve konumlarının bulunması öğretilmektedir. Yoğun bir şekilde direkt temasla normal ve açılı propla muayene gibi esas muayene teknikleri üzerinde çalışılmakta, daldırma tekniği hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenilen bilgiler pratik uygulamalarla derinleştirilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 1 Konular:

 • Ultrasonik muayenenin temel prensipleri
 • Propların yapısı, ses alanı ve cihaz tekniği
 • Standart kalibrasyon bloklarıyla cihazların ayarlanması-kalibrasyonu
 • Normal proplarla çalışma prensipleri
 • Hadde ve dövme parçaların ultrasonik muayenesi
 • Döküm parçaların ultrasonik muayenesi
 • Açılı propla eğik tarama prensipleri
 • Boru bağlantılarında, ekipman ve tanklardaki kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi 
 • Boru üretiminde boruların ultrasonik muayenesi 

Program süresi

UT1 eğitim süresi 64 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

En az lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış operatör personel UT1 programına katılabilirler. Katılımcı vasıflandırma sınavına girmeden önce en az 2 hafta tecrübesi olduğunu kanıtlamalıdır. 

NONNDT ULTRASONİK MUAYENE EĞİTİM PROGRAMI SEVİYE 2

Kapsam ve amaç:

Seviye 2 eğitiminde katılımcıların ultrasonik muayene bilgileri derinleştirilmektedir.  DAC gibi direkt değerlendirme teknikleri, DGS metodu, bulguların kaydı ve sonuçların değerlendirilme si öğretilmektedir. Muayene sonuçlarını ve muayene edilebilirliği etkileyen parametreler incelenmektedir. Muayene standartları, endüstri sektörleri ile ilgili ürün standartlarının kullanımına geniş bir şekilde yer verilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 2 Konular:

 • Sesin yayılma kuralı
 • Mesafe ve duyarlılık kalbirasyonu
 • Ultrasonik muayene sisteminin kontrolü ve gözetimi
 • Malzemenin ultrasonik muayeneye etkisi
 • Parça geometrisinin ultrasonik muayeneye etkisi
 • Ultrasonik muayene bulgularının değerlendirilmesi
 • Malzeme ve hata bilgisi-Dökümler
 • Döküm parçaların ultrasonik muayene teknikleri ve döküm parçalar için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Dövme parçalar
 • Dövme parçaların ultrasonik muayene teknikleri ve dövme parçalar için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Hadde mamuller
 • Hadde mamullerin ultrasonik muayene teknikleri ve hadde mamuller için standartlar
 • Malzeme ve hata bilgisi-Kaynak dikişleri
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayene teknikleri ve kaynak dikişleri için standartlar
 • Boru üretimi, hatalar ve boru üretiminde ultrasonik muayene
 • Boruların ultrasonik muayene teknikleri ve ilgili standartlar

Program süresi

UT2 eğitim süresi 80 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

En az lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitime ve en az 3 ay meslek (UT) tecrübesine sahip personel UT2 programına katılabilirler. UT1 eğitimi almış ancak UT1 vasıflandırma sınavına girmeden UT2 eğitimine katılan personel için ayrıca 4 hafta meslek tecrübesi aranmaktadır.

NONNDT ULTRASONİK MUAYENE EĞİTİMİ PROGRAMI SEVİYE 3

Kapsam ve amaç

Seviye 3 kursunda katılımcıların standart teknikler ve üretim hattında yapılan otomatik ultrasonik muayeneler konusundaki bilgileri derinleştirilmekte, yeni teknikler öğretilmektedir. Muayenelerin planlanması, ilgili ürün standartları çerçevesinde bulguların değerlendirilmesi ve karar verilmesi konuları işlenmektedir. Muayene prosedürü hazırlanması öğretilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 3 Konular:

 • Ultrasonik muayenenin temel fiziksel temel prensipleri
 • Manuel ultrasonik muayene standart teknikleri
 • Yeni ultrasonik muayene teknikleri
 • Üretim hattında otomatik ultrasonik muayene
 • Ultrasonik bulguların gösterimi ve karar verilmesi
 • Ultrasonik muayene sistemlerinin özellikleri ve kontrolü
 • Özel teknikler ve uygulamaları
 • Döküm, dövme, uzun mamullerin ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Yassı mamul ve boruların ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Muayene prosedürünün hazırlanması- ultrasonik muayene için kılavuz

Program süresi

UT2 sertifikasına sahip katılımcılar için UT3 eğitim süresi 40 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış UT2 sertifikasına sahip personel UT3 programına katılabilir. Bu personelin Basic (Temel) Eğitimi almış olması ve vasıflandırma sınavında başarılı olmuş olması gerekir.

UT2 sertifikasına sahip olmayanlar 32 saatlik ilave pratik eğitime katılmaları ve UT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2017 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE